NRC: Carrière maken in de Papaverhof

Dit artikel verscheen op 10 september 2015 in het NRC, ter gelegenheid van Open Monumentendag 2015. Auteur: Judith Laanen.

NRC