Wachtlijsten

A-lijst: hier komen de verzoeken van leden die al in een woning van de vereniging wonen. Deze leden willen in een andere woning van de vereniging wonen en geven daarvoor hun huidige woning terug aan de vereniging.

B-lijst: bestemd voor inwonende kinderen van bewoners die zelfstandig willen gaan wonen in een woning van de vereniging. De verzoeken voor de B-lijst zijn eenmalig en de minimumleeftijd is 18 jaar.

C-lijst: hier komen verzoeken van uitwonende kinderen van leden met wie de ouders/bewoners nog een zorgrelatie hebben, die zelfstandig willen gaan wonen in een woning van de vereniging. De verzoeken voor de C-lijst zijn eenmalig en voor kinderen van leden met een leeftijd van 18 tot 27 jaar.

D-lijst: hier komen verzoeken van derden (niet-leden van de vereniging) voor een woning van de vereniging.

Woningtypen

De ingeschrevenen op de A-lijst komen in aanmerking voor alle woningen van de vereniging. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Eengezinswoningen met vier kamers worden uitsluitend toegewezen aan huishoudens van minimaal 2 personen.
  • Eengezinswoningen met vijf kamers uitsluitend aan huishoudens van minimaal 3 personen.
  • Eengezinswoningen met zes kamers uitsluitend aan huishoudens van minimaal 4 personen.

Wanneer op de wachtlijsten geen kandidaten voorkomen die aan bovenstaande criteria voldoen, worden de leden hiervan op de hoogte gesteld.

De ingeschrevenen op de B-, C-en D-lijst komen in aanmerking voor de even woningen aan de Klimopstraat gelegen op de eerste en tweede etage (de hoogbouwwoningen van de vereniging). Uitzondering hierop vormen de nummers 4, 6, 125 en 126, omdat dit vijfkamerwoningen zijn.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wij hebben een lijst met veelgestelde vragen over onze wachtlijsten.