Renovaties

1958 – 1986

Tussen 1958 en 1961 werden onder andere dakoversteken aangebracht die in de latere renovaties weer verwijderd zijn om de originele uitstraling terug te krijgen. In de periode van 1961 tot 1986 werden reguliere langetermijnonderhoudswerkzaamheden verricht, zoals het plaatsen van nieuwe keukenblokken, vernieuwen of herstellen van schoorstenen en het vervangen van de buitenkozijnen van de flats.

1986 –1989

Architect Franso (architectenbureau Franso & Partners) is verantwoordelijk voor de restauratieaanpak. In opdracht van het bestuur onderzocht Franso de technische kwaliteit van de woningen na aanhoudende klachten over lekkages. Deze bleken te worden veroorzaakt door verkeerde dakbedekking, gescheurde pleisterlagen van de laagbouwwoningen en slechte kwaliteit van de ramen, deuren en kozijnen. De renovatie is voor een deel tot stand gekomen middels subsidies van het toenmalige ministerie van WVC (monumentenfonds) en het Ministerie van VROM in de vorm van een renteloze lening. Naast achterstallig onderhoud aan het casco zijn ook nieuwe cv ’s geïnstalleerd en is thermische isolatie aangebracht. De gevels van de laagbouwwoningen werden hersteld naar oorspronkelijk ontwerp.

renovatie-dakoversteken renovatie-aanbrengen-gevelisolatie renovatie-aanbrengen-pleisterlaag

 

2004 – 2006

Daar waar in de jaren tachtig nog subsidiemogelijkheden waren is deze renovatie zelfstandig gefinancierd. In de renovatie van 1989 lag het accent op de laagbouwwoningen. Vanaf 2000 constateerde het bestuur een verhoging van de mutatiegraad van de hoogbouwwoningen. De woningen werden door bewoners minder geschikt bevonden voor gezinnen. Een- en tweepersoonshuishoudens bleven langer wonen in de flats. Ook bleef men in de hoogbouw last houden van vocht- en isolatieproblemen.

Het bestuur schreef een ontwerpopdracht uit onder gerenommeerde architectenbureaus met ervaring in renovatie van nieuwe monumenten. Er moest gezocht worden naar mogelijkeheden om de keuken en badkamer te vergroten zonder de originele indeling geweld aan te doen. Na een zorgvuldige selectieprocedure en offerterondes zijn twee architectenbureaus uitgenodigd om de verbeter -en aanpassingsvoorstellen te maken in de geest van Jan Wils; met respect voor het monument. Originele architectonische elementen dienden behouden te blijven. Met hulp van de bewonersorganisatie is de keuze gevallen op de voorstellen van architect Cees Doornenbal (arch.bur. Rappange & Partners).

Voor de vochtproblemen is een luchtcirculatiesysteem geïnstalleerd, waar mogelijk zijn de gevels van binnen geïsoleerd. De keukens, badkamers en toiletten zijn geheel vernieuwd. Waar monumentale details significant waren zijn deze behouden.

Bronvermelding

Foto’s renovatie 1986 – 1989: Jaap Franso.
Overige foto’s: Mieke van Engelen.