Reparatieverzoek

Als huurder kunt u met een reparatieverzoek terecht bij Daal en Berg. Een mankement kan een bouwkundig probleem zijn, maar ook een probleem met uw CV, de elektrische installatie of het riool.

Per 1 januari 2018 kunt u contact opnemen op de volgende manieren:

-Voor algemene zaken kan u mailen naar: info@daalenberg.nl

-Voor klachtenonderhoud kan u mailen naar: onderhoud@daalenberg.nl

-Of telefonisch met de opzichter of de verenigingsmanager. U wordt vriendelijk verzocht te bellen tijdens kantooruren. Alleen bij spoed (denk bijvoorbeeld aan een lekkage of een ander klacht die een directe actie vereist) kunt u ook buiten kantooruren bellen met de opzichter of de verenigingsmanager.

*Opzichter Rob Moree telefoonnummer: 06-40184473

*Verenigingsmanager Jaap van Dijk telefoonnummer: 06-13234789

-Voor CV storingen kunt u ook direct contact opnemen met Kees van Dijk (Van Dijk & Zn) tussen 8:30-9:00 op 070-3454550 of per email op vandijkenzn@hetnet.nl.

-Voor verstoppingen in het riool kunt u rechtstreeks contact opnemen met Zegwaard op 015-2626161. Daal en Berg heeft een doorlopend contract dit staat op het adres Klimopstraat 48A.

U wordt gevraagd uw naam en adres, het te verhelpen mankement en de spoedeisendheid van de reparatie te vermelden. Alleen voor spoedeisende reparaties kunt u ook buiten kantooruren bellen. Alle verzoeken worden na uw melding zo snel mogelijk in behandeling genomen.

Verantwoordelijkheden huurder

Niet alle reparatieverzoeken vallen onder de verantwoordelijkheid van de Woningbouwvereniging. Er zijn ook zaken waar u als huurder zelf voor verantwoordelijk bent.
Op de website van de Rijksoverheid kunt u een overzicht vinden wie waar verantwoordelijk voor is:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/onderhoud-huurwoning