Reparatieverzoek

Als huurder kunt u met een reparatieverzoek terecht bij Daal en Berg. Een mankement kan een bouwkundig probleem zijn, maar ook een probleem met uw CV, de elektrische installatie of het riool.

Per 1 januari 2018 kunt u contact opnemen op de volgende manieren:

-Voor algemene zaken kan u mailen naar: info@daalenberg.nl

-Voor klachtenonderhoud kan u mailen naar: onderhoud@daalenberg.nl

-Of telefonisch met de opzichter of de verenigingsmanager. U wordt vriendelijk verzocht te bellen tijdens kantooruren. Alleen bij spoed (denk bijvoorbeeld aan een lekkage of een ander klacht die een directe actie vereist) kunt u ook buiten kantooruren bellen met de opzichter of de verenigingsmanager.

*Opzichter Rob Moree telefoonnummer: 06-40184473

*Verenigingsmanager Jaap van Dijk telefoonnummer: 06-13234789

-Voor CV storingen kunt u ook direct contact opnemen met Kees van Dijk (Van Dijk & Zn) tussen 8:30-9:00 op 070-3454550 of per email op vandijkenzn@hetnet.nl.

-Voor verstoppingen in het riool kunt u rechtstreeks contact opnemen met Zegwaard op 015-2626161. Daal en Berg heeft een doorlopend contract dit staat op het adres Klimopstraat 48A.

U wordt gevraagd uw naam en adres, het te verhelpen mankement en de spoedeisendheid van de reparatie te vermelden. Alleen voor spoedeisende reparaties kunt u ook buiten kantooruren bellen. Alle verzoeken worden na uw melding zo snel mogelijk in behandeling genomen.