Bestuur

De coöperatieve Woningbouwvereniging Tuinstadwijk ‘Daal en Berg’ werd in 1917 opgericht. De coöperatie wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit tenminste drie personen, allen lid van de vereniging. Het bestuur wordt benoemd door de Algemene Vergadering van de Leden. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Coöperatie wordt uitgeoefend door de raad van Commissarissen. Leden van de Raad van Commissarissen behoeven geen lid te zijn.

Onze doelstelling

De coöperatie stelt zich ten doel de leden woningen te verschaffen. Daartoe dient de coöperatie te zorgen voor de instandhouding en exploitatie van Daal en Berg. De coöperatie zal ervoor waken dat het complex wordt beheerd in overeenstemming met de monumentale status van Daal en Berg.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Jos Praat, voorzitter
  • Klaartje de Vrueh, penningmeester
  • Henri de Vries, secretaris
  • Loes Jansen, bestuurslid
  • Jeroen de Cler, bestuurslid

Raad van Commissarissen

De huidige Raad van Commissarissen bestaat uit:

  • Pia van Oord – Wiessing, voorzitter
  • Rupert van Heijningen, commissaris
  • Erik-Jan Meijs, commissaris
  • vacature