Gedateerd

Ga terug naar: Correspondentie en stukken mbt ontwerp en uitvoering

 

1917

29-11-1917_Installatievergadering

1918

12-1-1918_Notulen bestuursvergadering

25-2-1918_Notulen bestuursvergadering

10-4-1918_Notulen bestuursvergadering

13-4-1918_Notulen bestuursvergadering

20-4-1918_Notulen bestuursvergadering

3-6-1918_Notulen bestuursvergadering

17-7-1918_Brief Bakker Schut aan Granpré Moliere-Verhagen

3-9-1918_opmerking_bestuurscie_ontwerp_Granpre

24-9-1918_Notulen bestuursvergadering

2-10-1918_Notulen bestuursvergadering

3-12-1918_Brief Bakker Schut aan Van Beresteyn

9-12-1918_Notulen bestuursvergadering

18-12-1918_Brief Granpré Moliere-Verhagen aan Daal en Berg

26-12-1918_Adres_Bosman_aan medebestuurders

1919

28-2-1919_Notulen bestuursvergadering

17-3-1919_Notulen bestuursvergadering

5-4-1919_Brief Granpré Moliere en Verhagen aan Daal en Berg

21-5-1919_Brief van L. Bosman aan secretaris Daal en Berg

2-7-1919_Notulen bestuursvergadering

16-7-1919_Notulen bestuursvergadering

22-10-1919_Notulen bestuursvergadering

19-12-1919_Notulen bestuursvergadering

1920

16-2-1920_Brief van B.G. Stempels aan medebestuursleden

21-2-1920_Notulen bestuursvergadering

1-3-1920_2_Notulen buitengewone algemen_vergadering

1-3-1920_Notulen bestuursvergadering

4-6-1920_Brief BenW aan Daal en Berg

16-6-1920_Notulen Bestuursvergadering

28-6-1920_Notulen Bestuursvergadering

7-9-1920_Notulen bespreking bestuur met den architect

9-10-1920_Typoscript. Raming bijdrijsuitkomsten

25-10-1920_Notulen bespreking bestuur met den architect

13-11-1920_Notulen Bestuursvergadering

16-11-1920_Convocatie. Drukwerk. Bestuur Daal en Berg aan haar leden

16-11-1920_Convocatie. Typoscript. Bestuur Daal en Berg aan haar leden

17-11-1920_Afschrift brief Minister van Arbeid

23-12-1920_Brief Bakker Schut aan Daal en Berg

1921

8-1-1921_Notulen_Bestuursvergadering

11-2-1921_Brief aan bestuur Daal en Berg, van B.G. Stempels

26-2-1921_Notulen Bestuursvergadering

28-2-1921_Brief B en W aan Daal en Berg_subsidieverstrekking

24-3-1921_bespreking_met_architect_en_aannemer

11-5-1921_Brief van bestuur aan Bakker-Schut van dS+V

17-5-1921_Contract van aanbesteding

17-5-1921_Staat van Wijzigingen

27-5-1921_Convocatie_Aan-den-Leden

27-5-1921_Notulen Bestuursvergadering

15-7-1921_Notulen Bestuursvergadering

25-8-1921_Notulen Bestuursvergadering

7-9-1921_Contract van aanneming

7-9-1921_Staat_van_wijzigingen

12-9-1921_Concept_Contract-van- Aanneming

12-9-1921_Daal en Berg aan de leden

12-9-1921_Staat van wijzigingen bij contract 12-9-1921

1922

 

1923

14-8-1923_Brief Gemeentebestuur aan Daal en Berg

 14-9-1923_Brief Daal en Berg aan Gemeentebestuur

9-11-1923_Brief Gemeentebestuur aan Daal en Berg