Onderhoud CV-ketel

Een goed functionerende CV-ketel is van groot belang voor uw veiligheid en woongenot. Het bestuur van Daal en Berg heeft via onze beheerder Arcade een contract afgesloten voor inspectie, onderhoud en reparatie van uw CV-ketel. Het contract wordt uitgevoerd door de firma Scholtes uit Monster. De controle vindt één keer in de twee jaar plaats. Onderhoud en reparatie zijn bij de controle inbegrepen. Wanneer de controleur u niet thuis treft laat hij een kaartje achter met het verzoek om een nieuwe afspraak te maken. Bewoners die langer dan twee jaar  geen controle van hun ketel hebben gehad zijn door Arcade schriftelijk benaderd met het verzoek contact op te nemen zodat een noodzakelijke controle-afspraak gemaakt kan worden.