Rondleidingen / Guided Tours

[For English text, please scroll down]Rondleiding bij Daal en Berg

Tijdens een rondleiding kunt u nader kennis maken met de unieke schepping van Stijl-architect Jan Wils. Deze rondleidingen worden door bewoners van Daal en Berg verzorgd. De groepsgrootte is maximaal 15 personen.

U wordt ontvangen in het verenigingskantoor in de Klimopstraat 48-a. Een presentatie informeert u over de geschiedenis van het monument, De Stijl, architect Jan Wils en de coöperatieve vereniging Daal en Berg. Tijdens een rondwandeling wordt u gewezen op de vele bijzondere details van de woningen en het ontwerp van Jan Wils. Indien mogelijk kunt u tenslotte een woning bezoeken.

De rondleidingen vinden plaats tijdens Open Monumentendag. Ook worden op afspraak rondleidingen verzorgd. Voor een afspraak stuurt een mail met uw naam en telefoonnummer aan: info@daalenberg.nl.

Guided tours

During a guided tour you can get more information about Jan Wils’ unique creation. These tours are provided by residents of Daal en Berg. Maximum group size is 15 people.

You will be welcomed in the office of the association Daal en Berg, Klimopstraat 48-a, The Hague. A presentation will inform you about the history of the Dutch national monument Daal en Berg, De Stijl, architect Jan Wils and the cooperative association Daal en Berg. During a short tour, you will be refferd to the many specific details of the houses and design of Jan Wils. If possible, you can finally visit one of the characteristic homes.

The tours take place during the Dutch Herritage Days. We also provide guided tours on appointment. For such an appointment, please sent an e-mail with your name and phone number to info@daalenberg.nl.

Eén gedachte op “Rondleidingen / Guided Tours

  1. Pingback: 12 iconic Dutch houses | The Netherlands by numbers

Reacties zijn gesloten.