ALV: 15 mei 2013

jaarverslag-2012Op 15 mei 2013 houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). We nodigen al onze leden van harte uit in Wijkgebouw Eltheto, Azaleastraat 2, om 20.00 uur.

In de ALV zal het jaarverslag over 2012, de notulen van de ALV van 2012 en de begroting voor 2013 ter vaststelling worden ingebracht.

We zien u graag op 15 mei!

Het Bestuur