Tagarchief: verhuurdersheffing

Nieuwjaarsreceptie 2016

IMG_3819

Zo’n 60 bewoners bezochten de nieuwjaarsreceptie op 8 januari in gebouw De Hyacint. Men genoot van de muziek van bewoner Henri de Vries (gitaar) en kompaan Gijsbert (slidegitaar), die muziek van Neil Young uit de herinnering terughaalden. De uitstekende hapjes werden verzorgd door Lucia Schouten (Pannen) en Martin Wassenaar (viskraam) en enkele vrijwilligers draaiden de bar.

VR model1       VR model2

Bestuurslid Hansje Hooghiemstra verzorgde een sneak-preview van een 3D wandeling door een standaardwoning van ons complex. Deze werd, ook op basis van foto’s van Hans Veldkamp in 2015 door DPI Animation House ontwikkeld en zal op de website van Daal en Berg worden geplaatst. Zodat geïnteresseerden on-line een van onze woningen kunnen bezoeken. Waarmee de bewoners die hun huizen regelmatig voor publiek openstellen (in 2015 werden zo’n 200 belangstellenden uit binnen- en buitenland ontvangen en rondgeleid), worden ontlast.

Bestuursvoorzitter Jos Praat citeerde in zijn nieuwjaarstoespraak een Boeddhistische wijsheid: ‘Visie zonder actie is dagdromen. Actie zonder visie is een nachtmerrie’. Daarmee doelend op de effecten van de verhuurdersheffing. “Die regeling kostte de vereniging in 2015 ruim zestig mille en is een molensteen om de nek van Daal en Berg en alle andere kleine verhuurders. Een enorme miskleun van de Kamer en minister Blok. Die Daal en Berg noopt tot bezuinigen op onderhoud en overhead. Daar hebben wij dan wel de steun van de leden bij nodig. Zonder u kunnen we niet op overhead en onderhoud beknibbelen” betoogde hij.

IMG_3820 IMG_3821

Een terugblik op 2015.

Volgens de voorzitter een zeer pittig jaar, waarin het bestuur naast het op gang brengen van samenwerking met beheerder Makelaars Associatie, ook alle uitvoerende werkzaamheden voor zijn rekening nam. Er werden heel veel extra uren in de vereniging geïnvesteerd, maar daardoor werden wèl alle werkprocessen en ins- en outs van de bedrijfsvoering duidelijk.

Daarnaast vond veel inzet op onderhoud plaats: daarover hebben de bewoners in de nieuwsbulletins kunnen lezen. Tevens vonden drie woonmutaties in de hoogbouw plaats, werd een woning verkocht, een volgende te koop aan geboden en een huisuitzetting voorkomen.

De bedrijfsvoering van onze vereniging was in oktober onderwerp van een overleg met de commissarissen. Daar werd geconcludeerd dat een verenigingsmanager voor de uitvoerende taken en diverse communicatie noodzakelijk is. De werving werd inmiddels gestart.

Een oproep tot ondersteuning resulteerde in de aanmelding van drie bewoonsters van de Papaverhof, die de gemeente het groenonderhoud gaan assisteren. Twee bewoonsters meldden zich voor de feestcommissie 100 jaar Daal en Berg en twee leden boden hun diensten aan ter algemene ondersteuning van het bestuur.

Er werd ook een verzoek gedaan om een redactiecommissie te formeren die het proces van een jubileumboek 100 jaar Daal en Berg gaat sturen.

Wat gaat 2016 brengen?

– Binnenkort volgt de aanbesteding van het verven van de tuinhekken. Die moeten voor onderhoud worden verwijderd. Daarom nodig dat iedereen de hekken vrij maakt van begroeiing. En denkt u dan gelijk even aan de 1.80 meter voorgeschreven hoogte begroeiing.

– Ook wordt offerte aangevraagd voor het schilderwerk hoog en laagbouw.

– Het systeem van kostenverdeling onderhoud wordt met de commissarissen besproken.

– We starten met een jubileumboek.

– Verder lobbyen voor vrijstelling van de verhuurdersheffing, waarvan wijlen staatssecretaris Jan Schaefer zou zeggen: “Is dit beleid of is hier over nagedacht?”

– Er komt een energiemeting van de woningen, waarbij de medewerking van enkele bewoners vereist is.

– Er moet een nieuw bestuurslid worden gevonden.

Artikel in Den Haag Centraal

De voorzitter van het bestuur, Jos Praat heeft op uitnodiging van Den Haag Centraal een artikel geschreven over wat de gevolgen van de verhuurdersheffing betekend voor hofjes zoals de Papaverhof. Lees het hele artikel hier:

, afbeelding artikel DHC

 

 

 

Persbericht: Verhuurdersheffing bedreigt Nationaal Monument De Papaverhof

Op 1 januari 2014 wordt voor verhuurders in de sociale huursector een nieuwe belasting ingevoerd. Deze ‘verhuurdersheffing’ beoogt doorstroming van de woningmarkt te bevorderen en tevens de Rijksinkomsten te verhogen.

De verhuurder dient de heffing uit de huurinkomsten te betalen. Ook stelt minister Blok (Wonen) dat corporaties de heffing uit een hogere efficiency en terugverdiensten uit investeringen kunnen bestrijden. Voor grote corporaties is dat wellicht haalbaar. Maar voor de kleine Coöperatieve Woningbouwvereniging  Daal en Berg en het Rijksmonument De Papaverhof pakt de regeling desastreus uit.

Coöperatie Daal en Berg (sinds 1917) beheert, zonder winstoogmerk, de 128 woningen van het complex De Papaverhof in Den Haag. Dat behoort tot de 100 belangrijkste Rijksmonumenten in Nederland. Het vrijwillig beheer is in handen van de bewoners. Investeren valt buiten de doelstelling van de vereniging, die het onderhoud van het Rijksmonument met kostendekkende huren financiert.

Doorvoeren van de beoogde extra huurverhoging zal, onder de huidige regelgeving, tot een blijvend en oplopend tekort in de exploitatie leiden. Bij ongewijzigd beleid zal dat tekort over vijftien jaar meer dan één  miljoen Euro bedragen. En dat betekent het einde van het, in de Haagse Bloembuurt gelegen, internationaal vermaarde ‘De Stijl’-monument De Papaverhof.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van Daal en Berg.