Nieuwjaarsreceptie / ALV Daal en Berg

Het bestuur van Woningbouwvereniging Daal en Berg nodigt haar leden uit voor de Nieuwjaarsreceptie, met voorafgaand een korte bijzondere Algemene Ledenvergadering.

Op zondag 9 januari 2011 van 15.00 tot 18.00 uur in het wijkgebouw De Hyacint (Anemoonstraat 25)

Tijdens de bijzondere ALV stellen wij u voor om kandidaat-bestuurslid Jasper Schuurmans tot bestuurslid van de WBV Daal en Berg te benoemen.

Graag tot 9 januari!
Het bestuur