Kwartaalborrel 16 september

 

De Kwartaalborrel die het bestuur op 16 september organiseerde, werd door veel bewoners bezocht. De voorzitter meldde onder andere het volgende:

  • op 15 september woonden bestuur en commissarissen een presentatie bij over een onderzoek naar de onderhoudsbehoefte op de lange termijn van het complex. Het rapport wordt bestudeerd, waarna het bestuur hierover met de bewoners zal communiceren.
  • mevrouw Anouk Wennen is bereid om tot het bestuur toe te treden. Het aspirant bestuurslid woont in de hoogbouw Klimopstraat
  • de film van het straatfeest op 11-9-2010 staat op de website.

Wim Pontier presenteerde de bewonersenquête over sociale samenhang in ons complex. Alle bewoners ontvangen binnenkort een exemplaar met een retourenvelop