Moet ik een aangeboden woning altijd accepteren?

Nee hoor. U kunt maximaal drie maal een aangeboden woning weigeren. Hierna verliest u uw plek op de wachtlijst en wordt u weer onderaan geplaatst. Deze regel bestaat, omdat we willen voorkomen dat mensen zonder werkelijke vraag naar een woning onnodig lang bovenaan in de lijst blijven ‘hangen’. Dit maakt het voor ons lastiger om een geschikte kandidaat te vinden, en maakt het voor de andere wachtenden moeilijk om in te schatten wat hun kansen zijn bij hun huidige plek op de lijst.

Wanneer u toch liever even geen woning krijgt aangeboden, vraag ons dan om uw inschrijving tijdelijk op “Inactief” te zetten.

Posted in: Wachtlijsten