Categoriearchief: Gebeurtenissen

Kwartaalborrel van 17 maart 2013

2013-1e kwartaalborrelVoorafgaande aan de kwartaalborrel was er een spullenmarkt, georganiseerd door werkgroep Sociale Samenhang. De markt werd bezocht door bewoners en er werd aardig gehandeld. Er waren veel kinderen die hun spulletjes te koop aanboden. Zij en hun ouders haakten aan bij de kwartaalborrel.

Voorafgaand aan de druk bezochte kwartaalbijeenkomst werden de volgende mededelingen gedaan:

  • De ALV over het onderhoudsfonds  vindt plaats op 18 april
  • De jaarlijkse ALV wordt op 15 mei gehouden
  • Huurders moeten hun reparatieverzoek voortaan via telefoonnummer 0174-282300 bij Arcade indienen. Na gereedmelding bij het bestuur door Arcade stuurt het bestuur een kaartje om te informeren naar de afhandeling
  • Verhuurdersheffing: het bestuur heeft besloten om dit jaar nog geen extra huurverhoging door te voeren zoals het kabinet dit voorstelt in het belastingplan 2013. De totale heffing voor 2013 bedraagt een luttele € 213. Voor 2014 wordt het € 35.000. Pas wanneer het plan definitief is kan het bestuur een keuze maken over de compensatie van de heffing, mogelijk in de vorm van een extra huurverhoging. Een voorstel moet dan naar een ALV gebracht worden. Een besluit over de regulier huurverhoging per 1 Juli 2013 moet nog worden genomen.
  • Piet Mondriaan (1872-1944) was Stijllid van het 1e uur. Het Gemeentemuseum lanceerde een website: www.mondriaan.nl. Alle werken zijn er op te vinden en een biografie. En je kunt inzoomen op Victory Boogie Woogie, dat je van alle kanten en in diverse lagen kunt bekijken.
  • Commissaris Pia van Oord-Wiessing schetste vervolgens de rol van de commissarissen en de goede samenwerking tussen het bestuur en de commissarissen.

Daarna bleef het nog heel lang gezellig in de Hyacint.

Kwartaalborrel

Op 16 september wordt de volgende kwartaalborrel georganiseerd. Van 17:30 uur tot 20:00 uur bent u welkom in het wijkgebouw De Hyacint aan de Anemoonstraat 25 (achter de Jumbo).

Daal en Berg deelnemer Monumentendag

In het weekeinde van 10 en 11 september vindt voor de 25e maal de Open Monumentendag plaats. Dan zal een speciale vlag aan de mast op het ‘eiland’ wapperen, want WBV Daal en Berg zal met het complex Papaverhof deelnemen aan dit evenement.

Op zaterdag 10 september zullen bewoners om 10.30, 12.00, 13.30 en 14.30 uur rondleidingen verzorgen. De familie Nak is bereid hun woning voor een bescheiden aantal belangstellenden open te stellen. De vereniging stelt bijzondere archiefstukken ten toon. Bestuursleden zullen gedurende de dag present zijn om belangstellenden te informeren over monument De Papaverhof. Foto’s zullen later op deze site worden gepubliceerd.

Nieuwjaarsreceptie / ALV Daal en Berg

Het bestuur van Woningbouwvereniging Daal en Berg nodigt haar leden uit voor de Nieuwjaarsreceptie, met voorafgaand een korte bijzondere Algemene Ledenvergadering.

Op zondag 9 januari 2011 van 15.00 tot 18.00 uur in het wijkgebouw De Hyacint (Anemoonstraat 25)

Tijdens de bijzondere ALV stellen wij u voor om kandidaat-bestuurslid Jasper Schuurmans tot bestuurslid van de WBV Daal en Berg te benoemen.

Graag tot 9 januari!
Het bestuur

Straatfeest!

Op 11 september vindt op de Papaverhof een straatfeest voor de bewoners van Daal en Berg plaats. Een aantal bewoners heeft de organisatie op zich genomen en hiervoor subsidie van de Gemeente Den Haag gekregen.

Onze woningbouwvereniging Tuinstadwijk Daal en Berg heeft van dit initiatief gebruik gemaakt om ook het 90-jarig bestaan van het complex te vieren. Daal en Berg heeft ook een financiële bijdrage geleverd.

Er zijn activiteiten voor jong en oud, er is live muziek, een goochelaar… Het wordt leuk, houd de datum vrij! Het feest begint om 16.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. De Papaverhof wordt voor verkeer afgesloten.

In verband metde organisatie wil de feestcommissie graag weten op hoeveel bewoners we kunnen rekenen. We hebben ook nog wat spullen nodig: een partytent en parasols. Wilt u een partytent of parasol met voet beschikbaar stellen, mail dan naar: til@schuurmans.cc. Graag ook aangeven hoeveel volwassenen en kinderen er komen met vermelding van uw adres.