Stilteplek

Tijdens de Algemene Ledenveradering van 30 juni 2010 meldden diverse bewoners van de Papaverhof overlast van jongeren. Die verblijven soms tot diep in de nacht op de kopkanten van het plantsoen, maken een hoop kabaal en laten rotzooi achter. Het bestuur van Daal en Berg heeft er daarom voor gezorgd dat de bankjes op de kopkanten van de Hof zijn voorzien van een bordje met de aanduiding “Stilteplek”.

De verwachting is, dat hiermee de (geluids)overlast van jongeren tegengegaan danwel beperkt kan worden. Indien de gebruikers van de bankjes voor overlast zorgen, attendeert u hen dan op het bordje en verzoek ze de omgeving te respecteren.