Kwartaalborrel van 17 maart 2013

2013-1e kwartaalborrelVoorafgaande aan de kwartaalborrel was er een spullenmarkt, georganiseerd door werkgroep Sociale Samenhang. De markt werd bezocht door bewoners en er werd aardig gehandeld. Er waren veel kinderen die hun spulletjes te koop aanboden. Zij en hun ouders haakten aan bij de kwartaalborrel.

Voorafgaand aan de druk bezochte kwartaalbijeenkomst werden de volgende mededelingen gedaan:

  • De ALV over het onderhoudsfonds  vindt plaats op 18 april
  • De jaarlijkse ALV wordt op 15 mei gehouden
  • Huurders moeten hun reparatieverzoek voortaan via telefoonnummer 0174-282300 bij Arcade indienen. Na gereedmelding bij het bestuur door Arcade stuurt het bestuur een kaartje om te informeren naar de afhandeling
  • Verhuurdersheffing: het bestuur heeft besloten om dit jaar nog geen extra huurverhoging door te voeren zoals het kabinet dit voorstelt in het belastingplan 2013. De totale heffing voor 2013 bedraagt een luttele € 213. Voor 2014 wordt het € 35.000. Pas wanneer het plan definitief is kan het bestuur een keuze maken over de compensatie van de heffing, mogelijk in de vorm van een extra huurverhoging. Een voorstel moet dan naar een ALV gebracht worden. Een besluit over de regulier huurverhoging per 1 Juli 2013 moet nog worden genomen.
  • Piet Mondriaan (1872-1944) was Stijllid van het 1e uur. Het Gemeentemuseum lanceerde een website: www.mondriaan.nl. Alle werken zijn er op te vinden en een biografie. En je kunt inzoomen op Victory Boogie Woogie, dat je van alle kanten en in diverse lagen kunt bekijken.
  • Commissaris Pia van Oord-Wiessing schetste vervolgens de rol van de commissarissen en de goede samenwerking tussen het bestuur en de commissarissen.

Daarna bleef het nog heel lang gezellig in de Hyacint.