Jasper Schuurmans nieuw bestuurslid

Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie op 9 januari, werd een korte bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden. Hierbij werd Jasper Schuurmans (31) met algemene stemmen benoemd tot bestuurslid van WBV Daal en Berg. Jasper Schuurmans is bewoner van de Klimopstraat.

Na een kennismaking met het bestuur, in oktober 2010, stelde hij zich beschikbaar en draaide sindsdien mee als kandidaat bestuurslid,  waarna het bestuur en de raad van commissarissen voorstelden om Jasper te benoemen als bestuurslid van onze vereniging.