Gedateerd

Ga terug naar: Overige documenten

 

1918

8-2-1918_ Statuten en Huishoudelijk Reglement

1920

1-3-1920_Wijzigingen_Statuten-en_Huishoudelijk_Reglement

8-6-1920_Gemeenteraad, Den Haag. Verzamelingen, nr. 753. ‘Bouw middenstandwoningen met steun van de gemeente’

9-6-1920_Daal en Berg. Resultaat der voorlopige inschrijvingen

19-8-1920_Bijvoegsel Nederlandsche Staatscourant

22-4-1920_Daal en Berg. Resultaat der voorlopige inschrijvingen

25-2-1920_Daal en Berg_aan de Leden

31-12-1920_Gemeenteraad, Den Haag. Verzamelingen, nr. 1854

1921

3-9-1921_OVEREENKOMST tot het aangaan van een HYPOTHECAIRE GELDLEENING

8-4-1921_OVEREENKOMST tot het aangaan van een HYPOTHECAIRE GELDLEENING,

29-10-1921_Exploot van Swaneveld _ Bos aan Daal en Berg

Verzamelingen, nr. 1089, 18-10-1921_bouw_middenstandswoningen_Daal-en-Berg

1922

Verzamelingen_ 660- 21-7-1922

1923

2-2-1923_Verzamelingen 1923, no. 105, Steun aan Woningcorporaties

4-8-1923_Wijziging statuten, 4-8-1923

25-5-1923_Regelen voor de wijze van bewoning

1925

1-1-1925_Offerte glasverzekering, Stichtse Glasverzekering Mij

1925_Jaarverslag

1928

11-7-1928_Wijziging statuten

1933

12-12-1933_Adres Daal en Berg aan haar leden

17-8-1933_Adres Daal en Berg aan leden en oud-leden

30-9-1933_Adres Daal en Berg aan obligatiehouders

1934

21-2-1934_Wijziging Statuten

1937

3-7-1937_Notulen bestuursvergadering

5-7-1937_ Adres Daal en Berg aan B en W Den Haag

27-5-1937_Notulen algemene ledenvergadering

27-5-1937_Notulen bestuursvergadering

29-6-1937_Notulen spoed-bestuursvergadering

1951

9-10-1951_Ontwerp_Instructie_voor-de-Penningmeester-Adminitrateur

1973

27-1-1973_Brief_E.W. Wayenberg aan M. waagstra