Druk bezochte nieuwjaarsreceptie

 

nieuwjaarsreceptie-2014De nieuwjaarsreceptie van Daal en Berg trok meer bewoners dan andere jaren. Het bestuur verwelkomde op zaterdag 11 januari een vijftigtal bezoekers, met wie de beste wensen voor het nieu

we jaar werden gedeeld.  De voorzitter gaf een korte terugblik op 2013, waarin de vereniging onder andere aansloot bij de internationale organisatie Iconic Houses, waardoor ons wooncomplex op de website www.iconichouses.org werd geplaatst. Verder werden er zo’n tachtig bezoekers rondgeleid, onder andere tijdens de Open Monumentendag. Voor 2014 vragen de gevolgen van de verhuurdersheffing en een nieuwe beheerconstructie per 2015 de nodige aandacht van bestuur en bewoners.