Daal en Berg handhaaft

Fietsen aan de pas geschilderde hekwerken geketend, boodschappenkarretjes her en der, verwaarloosde tuinen, begroeiing die het zicht op de monumentale architectuur ontneemt, auto’s op de terrassen van De Papaverhof en meer. Velen ergeren zich al jaren aan de verslonzing  van onze woonomgeving en schamen zich voor de vele binnen- en buitenlandse bezoekers die ons complex jaarlijks bezoeken. Het nationaal monument Daal en Berg/De Papaverhof, waarvoor mij met elkaar zorgdragen, verdient beter! Het bestuur heeft daarom besloten om niet alleen enkele regels uit onze statuten te gaan handhaven. Ook de ongeschreven regels van gedragingen van bewoners en uitingen die tot verpietering van onze leefomgeving leiden, krijgen de aandacht. Enkele bewoners ontvingen inmiddels een brief van het bestuur. Met daarin het verzoek zich aan de afspraken te houden of anderszins de bijzondere status van onze gezamenlijke woonomgeving te respecteren. Dit betekent niet dat zij uitzonderingen zijn. Maar we moesten ergens beginnen en andere aanschrijvingen volgen binnenkort. Het bestuur wil absoluut niet de zeurpiet uithangen. Maar gesterkt door opmerkingen van vele belangstellenden die tijdens de Monumentendag ons complex bezochten, werd besloten tot actie over te gaan. Het is immers in ieders belang dat de schepping van Jan Wils monumentwaardige zorg en aandacht krijgt. Wij rekenen daarbij op ieders begrip en medewerking.