D-wachtlijst uitgebreid

De tijdelijke openstelling van de D-wachtlijst heeft geresulteerd in de aanmelding van 42 gegadigden voor een huurwoning van Daal en Berg. Daarmee telt de lijst momenteel 63 aspirant-leden. Alle op de lijst geplaatste aspirant-bewoners worden uitgenodigd voor een informatieavond op 2 mei in wijkgebouw de Hyacinth. Daarin zal het bestuur informatie geven over de werking van de wachtlijsten, de hoogte van de huren in relatie tot het inkomen en het monument met zijn geschiedenis. Ook wordt besproken wat onze vereniging van zijn huurders verwacht.