Categoriearchief: Nieuws

Kwartaalborrel van 17 maart 2013

2013-1e kwartaalborrelVoorafgaande aan de kwartaalborrel was er een spullenmarkt, georganiseerd door werkgroep Sociale Samenhang. De markt werd bezocht door bewoners en er werd aardig gehandeld. Er waren veel kinderen die hun spulletjes te koop aanboden. Zij en hun ouders haakten aan bij de kwartaalborrel.

Voorafgaand aan de druk bezochte kwartaalbijeenkomst werden de volgende mededelingen gedaan:

  • De ALV over het onderhoudsfonds  vindt plaats op 18 april
  • De jaarlijkse ALV wordt op 15 mei gehouden
  • Huurders moeten hun reparatieverzoek voortaan via telefoonnummer 0174-282300 bij Arcade indienen. Na gereedmelding bij het bestuur door Arcade stuurt het bestuur een kaartje om te informeren naar de afhandeling
  • Verhuurdersheffing: het bestuur heeft besloten om dit jaar nog geen extra huurverhoging door te voeren zoals het kabinet dit voorstelt in het belastingplan 2013. De totale heffing voor 2013 bedraagt een luttele € 213. Voor 2014 wordt het € 35.000. Pas wanneer het plan definitief is kan het bestuur een keuze maken over de compensatie van de heffing, mogelijk in de vorm van een extra huurverhoging. Een voorstel moet dan naar een ALV gebracht worden. Een besluit over de regulier huurverhoging per 1 Juli 2013 moet nog worden genomen.
  • Piet Mondriaan (1872-1944) was Stijllid van het 1e uur. Het Gemeentemuseum lanceerde een website: www.mondriaan.nl. Alle werken zijn er op te vinden en een biografie. En je kunt inzoomen op Victory Boogie Woogie, dat je van alle kanten en in diverse lagen kunt bekijken.
  • Commissaris Pia van Oord-Wiessing schetste vervolgens de rol van de commissarissen en de goede samenwerking tussen het bestuur en de commissarissen.

Daarna bleef het nog heel lang gezellig in de Hyacint.

Het mag weer!

sneeuw-papaverhof-2013Kinderen namen deze week weer bezit van de Papaverhof.  Het plantsoen, behorend tot het nationaal monument De Papaverhof, is doorgaans voor publiek gesloten. Maar wanneer het sneeuwt is het veld een eldorado voor kinderen die sneeuwpoppen en sneeuwhutten maken. En niet vies zijn van een goed sneeuwballengevecht.

Herstel borstwering Papaverhof gestart

Op dinsdag 27 november startte de firma  Bogaard  met het herstel van de borstwering op de Papaverhof. De werkzaamheden zullen circa drie weken duren. Medio mei ondernam het bestuur, samen met de afdeling Monumentenzorg van de gemeente, actie om te voorkomen dat het metselwerk verder zou scheuren en afbrokkelen. De beheersafdeling van Segbroek pakte de noodkreet op en gaf vorige week het groene licht voor het noodzakelijk herstel van de ringmuur.

Daal en Berg bij ‘Parels van de Wijk’

Voor het evenement ‘Parels van de Wijk’ verzorgde Juup Nak zaterdag 27 oktober een rondleiding door de Papaverhof. Hij leidde een vijftiental wijkbewoners door het complex  en De Papaverhof. Tenslotte ontvingen Juup en Loukie de enthousiaste bezoekers in hun woning aan de Papaverhof nummer 2.

Kwartaalborrel goed bezocht

De bewonersbijeenkomst die op vrijdag 19 oktober door het bestuur werd georganiseerd, werd goed bezocht. Zo’n 50 bewoners ontmoetten elkaar in wijkgebouw De Hyacint. Zij maakten nader kennis met elkaar, haalden herinneringen op, dronken een glaasje en genoten van de hapjes. Via de voorzitter ontvingen zij de complimenten voor het onderhoud van het complex van de kleindochter van ‘Stijl’ -lid Vilmos Huszar.

De volgende bijeenkomst, de nieuwjaarsreceptie, vindt naar verwachting plaats op 6 januari. Een uitnodiging hiervoor volgt.

Kleindochter Vilmos Huszár bezoekt Papaverhof

Vilmos Huszár werd op 5 januari 1884 als Vilmos Herz geboren in Budapest. Veel Hongaarse Joden veranderden rond de eeuwwisseling hun achternaam, waarbij Herz over ging in Huszár. Vilmos verliet zijn vaderland in 1904 en vestigde zich in 1909 in Nederland. Daar woonde hij tot 1939 aan de Weverslaan in Voorburg en daarna tot aan zijn dood in 1960 in het Gelderse Wierden. In 1916 ontmoet Theo van Doesburg, de oprichter van De Stijl, in Den Haag zijn nieuwe kennis, Huszár. Huszár wordt een van de meest loyale kunstenaars van De Stijl. Als Hongaar staat hij losjes tegenover de strikte scheiding tussen realisme en abstractie. In 1916 ziet hij een werk van Mondriaan en is direct idolaat van de nieuwe schilderkunst. Hij is gericht op doelbewuste vermenging van schilderkunst, ontwerpen en de onmiddellijke leefomgeving. Hoewel hij na 1924 het contact met Van Doesburg opgeeft, blijft hij sympathiek tegenover De Stijl staan. Dat blijkt vooral na 1950, als hij niet aarzelt om historisch belangrijke werken opnieuw te vervaardigen.

Bij de dood van Huszár in 1960 was kleindochter Vilma 11 jaar. “Mijn grootvader was een wat gesloten man. En hoewel het niet anders kan dan dat hij de Papaverhof, schepping van Stijlgenoot Jan Wils, kende vertelde hij daar nooit over. Nu pas maak ik kennis met dit prachtige complex” vertelde Vilma Schouwenberg-Huszár op vrijdag 5 oktober tijdens een rondleiding. “Ik vond het een openbaring om deze Stijlcreatie te zien. En zo ook de manier waarop er met dit monument wordt omgegaan, met liefde!” bekende de nazaat van de invloedrijke Stijlkunstenaar. Waarvan het Haags Gemeentemuseum veel werk bezit en die het hier afgebeelde Stijl-logo ontwierp.

Eerste relatiebijeenkomst

Op maandag 24 september waren 34 gasten van Daal en Berg aanwezig op de eerste relatiebijeenkomst. In café West End, ‘de huiskamer van Daal en Berg’, verzamelden vertegenwoordigers van diverse organisaties die een functionele relatie met commissarissen en bestuur hebben voor en informele kennismaking. Architect Ernst Manger verzorgde een boeiende presentatie over meubels uit de jaren twintig. Waaronder de meubels die destijds door de firma Pander voor complex Daal en Berg werden gemaakt (zie foto). Hij showde een drietal stukken die destijds in de modelwoning aan De Papaverhof hebben gestaan. Het gezelschap bracht vervolgens een bezoek aan de leegstaande woning Papaverhof 22, waarna gezellig werd nagepraat. Het bestuur is voornemens om volgend jaar een tweede bijeenkomst te organiseren.

Open Monumentendag 2012

Het thema van Open Monumentendag ‘Groen van Toen’ bracht zaterdag 8 september zo’n 85 belangstellenden naar de Papaverhof. Wim Pontier en Jos Praat verzorgden vier rondleidingen. Na een introductie in het kantoor van Daal en berg werd een wandeling door het complex gemaakt, eindigde op het grasveld van de Papaverhof. Dat voor deze bijzondere gelegenheid werd opengesteld. De foto’s die bewoner Hans Veldkamp maakte, zijn op deze site te zien te zien op ‘Foto’s Open Monumentendag 2012’.

Opmaak voor Open Monumentendag

Daal en Berg neemt ook dit jaar weer deel aan Open Monumentendag. De Papaverhof past naadloos in het thema van 2012: ‘Groen van Toen’. Op zaterdag 8 september vinden rondleidingen door ons complex en vooral De Papaverhof plaats. Deze rondleidingen zijn om 10.00, 11.30, 13.30 en 15.00 uur. Ontvangst: Klimopstraat 48a. Iedereen is welkom. Medewerkers van de afdeling ‘Groen’ van de gemeente Den Haag gaven de Papaverhof onlangs weer een grote onderhoudsbeurt. Zodat de Hof er weer netjes bijligt voor de ontvangst van de belangstellenden op 8 september.

Woninginbraak verijdeld

Van de twee woninginbraken die per dag in de wijken Segbroek, Bohemen en Vogelwijk worden gepleegd, werd er op dinsdag 21 augustus een verijdeld. Oplettende bewoners namen een poging tot inbraak op het Goudenregenplein waar. De gewaarschuwde politie was snel ter plekke, waarop de vijf jonge inbrekers naar de Klimopstraat spurtten. De politie werd door alerte bewoners op het goede spoor gezet, waardoor drie van de vijf inbrekers aangehouden konden worden. Blijft u dus alert en meldt verdachte zaken direct aan de politie. Het helpt!